สินค้าของเรา
Our Products
   
 
หนอนนกแช่แข็ง
 

ตารางเปรียบเทียบชนิด, ราคาและปริมาณของสินค้า
รายการอาหาร   ราคา
หนอนนกแช่แข็ง (200กรัม)   60 บาท/แพ็ค

รายการอาหาร 1-3 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม ขึ้นไป
หนอนนกแช่แข็ง 300 บาท/กิโลกรัม 250 บาท/กิโลกรัม 
 
 
facebook.com/hellobugBangkok
info@hellobug.com
helloBUG
Frozen fish food
Tel: 084-4248324
Line ID: hellobug