เกร็ดน่ารู้
FAQs
 
 

 
เกร็ดน่ารู้ เล็กๆน้อยจากเรา
 
Q กุ้งฝอยดั้งเดิมกับกุ้งฝอยValue ต่างกันอย่างไร
Q วิธีการเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง
Q ถ้าอยู่ต่างจังหวัด จะสั่งซื้อได้หรือไม่
Q ต้องสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะส่งให้
   
 
Q กุ้งฝอยดั้งเดิมกับกุ้งอย Value ต่างกันอย่างไร
A กุ้งฝอยทั้งสองชนิดจะแตกต่างกันตรงวัตถุดิบที่นำมาผลิตและขนาดของบรรจุภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
Q วิธีการเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง
A สำหรับอาหารแช่แข็งทุกชนิด ควรจะนำมาแบ่งใช้ในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น และควรนำส่วนที่ไม่ได้ใช้เก็บคืนเข้าช่องแช่แข็งทันที ในกรณีที่ได้เปิดถุงนำอาหารออกมาใช้แล้ว ถ้าท่านมีภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ควรนำอาหารที่เปิดใช้แล้วเก็บรักษาในภาชนะนั้นเพื่อป้องกันอากาศเย็นที่จะเข้าไปทำลายความสดของอาหาร
 
Q ถ้าอยู่ต่างจังหวัด จะสั่งซื้อได้หรือไม่
A สั่งได้ครับ ท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะกับท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางรถโดยสารประจำทาง,รถไฟ หรือรถตู้
 
Q ต้องสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะส่งให้
A เราไม่จำกัดการสั่งขั้นต่ำครับ ท่านที่ต้องการสั่งซื้อหนึ่งแพ็คเราก็สามารถจัดส่งได้ครับ
 
   
 
 


 

 


 

 
facebook.com/hellobugBangkok
info@hellobug.com
helloBUG
Frozen fish food
Tel: 084-4248324
Line ID: hellobug